Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku

Bilet ulgowy

Informacje o zniżkodawcy

Opis Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku jest jednostką budżetową Miasta Gdańska. Został powołany decyzją Rady Miasta Gdańska w dniu 17 lutego 2005 r. Do zadań jednostki należy organizacja przewozów komunikacji miejskiej w Gdańsku oraz na mocy porozumień – w gminach sąsiednich. Decyzja o powołaniu ma związek z tendencjami w Polsce i na świecie do rozdzielania funkcji organizacyjnych od przewozowych. Doświadczenia zbierane podczas wprowadzania takich rozwiązań pokazują, że ten proces sprzyja poprawie funkcjonowania komunikacji miejskiej.
Adres City Transportation Office in Gdańsk
Gdańsk, ul. Na Stoku 49
http://www.ztm.gda.pl
-50

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku jest to intytucja, która zajmuje się organizacją przewozów komunikacji miejskiej w Gdańsku oraz w okolicznych gminach. Uczniowie oraz studenci z zagranicznych szkół i uczelni, do ukończenia 26 roku życia, mogą korzystać z biletu ulgowego obowiązującego w ZTM Gdańsku jeśli posiadają kartę ISIC ( tylko plastikowa wersja legitymacji) wydaną poza granicami Polski.

ISIC

Powrót

© ISIC Polska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie recode.pl