Dokumenty do pobrania

UWAGA! W przypadku zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, Ubezpieczony (Posiadacz Legitymacji) powinien niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielem Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Wszelkie wnioski tworzone są na indywidualne potrzeby Ubezpieczonego.

Wnioski o Legitymację

Wniosek o legitymację ISIC, ISIC 360, ISIC-PTSM, ITIC, IYTC z Ubezpieczeniem Podróżnym (NNW za granicą oraz KL za granicą)

Wniosek o legitymację ISIC z ubezpieczeniem NNW tylko w Polsce

Wniosek o legitymację ISIC oraz ISIC-PTSM bez ubezpieczenia

Wniosek o legitymację ITIC z ubezpieczeniem NNW w Polsce

Regulamin konkursu ISIC – na najciekawsze przebranie podczas Rzeszowskich Juwenaliów 2019

 

Regulamin konkursu ISIC – na najciekawsze przebranie podczas 60 edycji Kortowiady 2019

 

CANAL+ Warunki Promocji Pakiet CANAL+ 20zł 12M dla Młodych

© ISIC Polska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie recode.pl