FAQ

Co to jest NNW?

NNW to skrót od terminu "Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków" Najprościej rzecz ujmując są to następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć Ubezpieczonego. Odszkodowanie obejmuje procentowy uszczerbek na zdrowiu oraz koszt  nabycia środków pomocniczych (protezy, stabilizatory etc.) do 20% sumy gwarancyjnej oraz zasiłek z tytułu pobytu w szpitalu.

Wróć

Ubezpieczenia - Najczęściej Zadawane Pytania

© ISIC Polska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie recode.pl