FAQ

Piłem alkohol, zażywałem narkotyki czy otrzymam odszkodowanie?

Odszkodowanie lub świadczenie nie przysługuje jeżeli zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową wystąpiło wskutek:
- prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, leków psychotropowych lub innych podobnie działających środków lub bez wymaganych uprawnień do prowadzenia tego pojazdu;
- zatrucia alkoholem, narkotykami, lekami psychotropowymi lub podobnie działającymi środkami;
- działania Ubezpieczonego po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, po zażyciu narkotyków, leków psychotropowych lub innych podobnie działających środków

Reasumując, pijesz i zażywasz na własną odpowiedzialność, a to co zrobisz sobie lub innym będąc w tym stanie kosztuje więcej niż utrata godności.

Wróć

Ubezpieczenia - Najczęściej Zadawane Pytania

© ISIC Polska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie recode.pl