FAQ

W jakich krajach działa moje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie kosztów leczenia w podstawowej wersji obejmuje cały świat z wyłączeniem kraju rezydencji oraz  USA, Kanady, Australii i Japonii, Polski. Kraj rezydencji to kraj w którym przebywamy na pobyt dłuższy, standardowo przyjmuje się okres ponad trzy miesiące. Oferowane przez nas ubezpieczenie obejmuje praktyki i wyjazdy na staż.

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia można rozszerzyć o kraje USA, Kanady, Australii i Japonii oraz wyłącznie dla obcokrajowców rozszerzyć o Polskę.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązuje zgodnie z wybranym zakresem terytorialnym i nie jest powiązane z krajem rezydencji.

Wróć

Ubezpieczenia - Najczęściej Zadawane Pytania

© ISIC Polska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie recode.pl