Postępowanie w razie wypadku

Nikomu nie życzymy, aby w jakikolwiek sposób musiał korzystać z podanych numerów telefonicznych. Jakkolwiek jeśli wybieracie się w podróż po Europie warto wiedzieć, gdzie dzwonić w razie nieprzewidywalnych kłopotów.

Poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej:

Jeżeli w trakcie podróży zagranicznej osoba ubezpieczona ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagle zachoruje powinna:

  • W celu uzyskania gwarancji pokrycia kosztów należnych placówce medycznej z tytułu udzielonej pomocy lekarskiej, leczenia szpitalnego, innych objętych ubezpieczeniem kosztów niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielem Wiener TU S.A.:
    pod numerem tel. +48 22 749 97 77 (czynne 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu)


  • w razie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków dokonać zgłoszenia szkody w Wiener TU S.A. telefonicznie pod nr +48 22 469 69 69 lub mailem na adres: kontakt@wiener.pl W przypadku zdarzenia objętego ochroną w ramach ubezpieczenia zwrotu kosztów poszukiwań i ratownictwa zgłosić niezwłocznie telefonicznie lub faksem  fakt powstania zdarzenia do Wiener TU S.A. pod nr telefonu +48 22 469 69 69 bądź do Centrum Alarmowego pod numerem tel. +48 22 749 97 77 lub w ciągu 7 dni od powrotu do kraju zgłosić do Wiener TU S.A. roszczenie o zwrot kosztów;

  • Jeśli chcesz skorzystać z assistance, również zadzwoń pod numer  tel. +48 22 749 97 77.

Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

W razie nieszczęśliwego wypadku powstałego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej należy dokonać zgłoszenia szkody w Wiener TU S.A.  telefonicznie pod nr +48 22 469 69 69 lub mailem na adres: kontakt@wiener.pl

© ISIC Polska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie recode.pl