Postępowanie w razie wypadku / In case of accident

Jeśli wybieracie się w podróż to warto wiedzieć gdzie dzwonić w razie kłopotów.

Poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej:

Jeżeli w trakcie podróży zagranicznej osoba ubezpieczona ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagle zachoruje powinna:

  • W celu uzyskania gwarancji pokrycia kosztów należnych placówce medycznej z tytułu udzielonej pomocy lekarskiej, leczenia szpitalnego, innych objętych ubezpieczeniem kosztów niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielem Wiener TU S.A.:
    pod numerem tel. +48 22 741 39 70 (czynne 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu) ewentualnie napisz na travel@global-assistance.pl
  • w razie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków dokonać zgłoszenia szkody w Wiener TU S.A. telefonicznie pod nr +48 22 469 69 69 lub mailem na adres: kontakt@wiener.pl lub poprzez stronę www.wiener.pl/zglos-szkode
  • w przypadku zdarzenia objętego ochroną w ramach ubezpieczenia zwrotu kosztów poszukiwań i ratownictwa zgłosić niezwłocznie telefonicznie fakt powstania zdarzenia do Wiener TU S.A. pod nr telefonu +48 22 469 69 69 bądź do Centrum Alarmowego pod numerem tel. +48 22 741 39 70 lub w ciągu 7 dni od powrotu do kraju zgłosić do Wiener TU S.A. roszczenie o zwrot kosztów;
  • Jeśli chcesz skorzystać z assistance, również zadzwoń pod numer  tel. +48 22 741 39 70 ewentualnie napisz na travel@global-assistance.pl

 

Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

W razie nieszczęśliwego wypadku powstałego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej należy dokonać zgłoszenia szkody w Wiener TU S.A.  telefonicznie pod nr +48 22 469 69 69 lub mailem na adres: kontakt@wiener.pl

On territory of the Republic of Poland:

On territory of the Republic of Poland:
In the case of an accident occurring on territory of the Republic of Poland the loss must be reported to Wiener TU S.A. by phone under number +48 22 469 69 69 or by email to be sent to the following email address kontakt@wiener.pl

Outside the Republic of Poland

Outside the Republic of Poland

The insured shall be obliged to take the following measures in the case of an accident or a sudden illness:

  • to promptly contact the Wiener TU S.A. phone number (open 24 hours a day for 7 days in a week) in order to obtain the guarantee for the costs to be borne due to the medical unit for the medical aid, hospitalization or other costs which are covered by the insurance
  • to report the loss to Wiener TU S.A. by phone under number + 48 22 469 69 69 or by email to be sent to kontakt@wiener.pl, in the case of an event covered within personal accident insurance.

In the case of an event covered within search and rescue action cost insurance, the insured shall be obliged to promptly report the event occurrence to Wiener TU S.A. under phone number + 48 22 469 69 69 or to the Call Centre under phone number  +48 22 741 39 70, or to claim cost reimbursement at Wiener TU S.A. within 7 days from the date of return to the home country (Poland)

© ISIC Polska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie recode.pl