Postępowanie w razie wypadku

Jeśli wybieracie się w podróż to warto wiedzieć gdzie dzwonić w razie kłopotów.

Poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej:

Jeżeli w trakcie podróży zagranicznej osoba ubezpieczona ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagle zachoruje powinna:

  • W celu uzyskania gwarancji pokrycia kosztów należnych placówce medycznej z tytułu udzielonej pomocy lekarskiej, leczenia szpitalnego, innych objętych ubezpieczeniem kosztów niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielem Wiener TU S.A.:
    pod numerem tel. +48 22 741 39 70 (czynne 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu) ewentualnie napisz na assistance@global-assistance.pl
  • w razie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków dokonać zgłoszenia szkody w Wiener TU S.A. telefonicznie pod nr +48 22 469 69 69 lub mailem na adres: kontakt@wiener.pl lub poprzez stronę www.wiener.pl/pl-zgloszenie-szkody
  • w przypadku zdarzenia objętego ochroną w ramach ubezpieczenia zwrotu kosztów poszukiwań i ratownictwa zgłosić niezwłocznie telefonicznie fakt powstania zdarzenia do Wiener TU S.A. pod nr telefonu +48 22 469 69 69 bądź do Centrum Alarmowego pod numerem tel. +48 22 741 39 70 lub w ciągu 7 dni od powrotu do kraju zgłosić do Wiener TU S.A. roszczenie o zwrot kosztów;
  • Jeśli chcesz skorzystać z assistance, również zadzwoń pod numer  tel. +48 22 741 39 70 ewentualnie napisz na assistance@global-assistance.pl

 

Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

W razie nieszczęśliwego wypadku powstałego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej należy dokonać zgłoszenia szkody w Wiener TU S.A.  telefonicznie pod nr +48 22 469 69 69 lub mailem na adres: kontakt@wiener.pl

© ISIC Polska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie recode.pl