Młody narciarz na stoku

Każdy z nas kto chociaż raz zetknął się z publiczną służba zdrowia ma wyrobione o niej własne zdanie, najczęściej nie jest ono pozytywne. Szczęśliwie dostępność usług medycznych dla najmłodszego pokolenia jest na zadowalającym poziomie. Wizyty do większości specjalistów jesteśmy w stanie uzyskać w przeciągu 1 miesiąca, a tylko w nielicznych przypadkach może to potrwać dłużej np. wizyta u okulisty.

Biorąc pod uwagę dostępność świadczeń rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia nie opłaca się inwestować w rozbudowane polisy ubezpieczeniowe, które swoim zakresem będą pokrywać dostępne i stojące na bardzo dobrym poziomie usługi świadczone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
W przypadku ubezpieczeń dla dzieci i młodzieży warto zwrócić uwagę na zakres świadczeń obejmujących drobne urazy typu skręcenia i zwichnięcia, które często przydarzają się dzieciom, a najczęściej nie są objęte ochroną ubezpieczeniową. Oczywiście ubezpieczyciele dość nisko wyceniają uszczerbek na zdrowiu wynikających z powyższych urazów, niemniej jednak polisa NNW w przypadku najmłodszych ma wynagrodzić im przejściową niedyspozycję, a nie spowodować nagły wzrost zasobności portfela.

  • Suma bazowa naszej polisy to 20 tysięcy złotych, co oznacza, że jednoprocentowy uszczerbek na zdrowiu pozwoli na wypłatę odszkodowania w wysokości 200 zł

Przy wyborze polisy NNW, warto również zwrócić uwagę na świadczenia dotyczące zakresu zakupu i naprawy pomocniczych środków medycznych oraz wyrobów medycznych. Wyroby medycznie to są m.in.: stabilizatory, protezy które pomagają w szybkim powrocie do zdrowia. Do tej grupy wyrobów należą również okulary korekcyjne, które często ulegają uszkodzeniu podczas wypadków.
Większość pomocniczych środków medycznych jest częściowo refundowana na podstawie zalecenia lekarskiego, pozostała część kosztów zostanie pokryta przez polisę NNW.

  • Nasza polisa gwarantuje zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do kwoty  4 000 PLN

Rozważając zakup naszego ubezpieczenia od następstwa nieszczęśliwych wypadków dla dzieci warto zwrócić uwagę na dodatkowe korzyści wynikające z posiadania legitymacji ISIC, która jest już dostępna od 12 roku życia.
Głównym atutem Międzynarodowej Legitymacji  ISIC jest potwierdzenie statusu ucznia na całym świecie, a co za tym idzie dostępność zniżek wynikających z młodego wieku posiadacza legitymacji. Dzięki czemu podczas podróży można zostawić paszport lub dowód osobisty w hotelowym sejfie.

Więcej informacji o ubezpieczeniu NNW, które rekomendujemy jako alternatywę dla ubezpieczenia w szkole.

Cena ubezpieczenia NNW w Polsce wraz legitymacją ISIC bądź ITIC wynosi tylko 75 PLN

Gwarantem Ubezpieczenia NNW Polska jest Wiener TU S.A. działające od przeszło 20 lat w naszym kraju. Ubezpieczyciel przykłada dużą wagę do zapewnienia wysokiego poziomu satysfakcji Klientów. Wysoką jakość obsługi gwarantują na przykład częste wewnętrzne badania satysfakcji klientów.

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu NNW

  • trwały uszczerbek na zdrowiu - 20 000 PLN
  • śmierć będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku - 10 000 PLN
  • zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych - 4 000 PLN
  • dzienne świadczenie szpitalne - 40 PLN, od 1 do 60 dnia pobytu w szpitalu(minimum 10 dni)

Wyłączenia:

  • w przypadku wszelkich zdarzeń powstałych przed datę rozpoczęcia okresu ubezpieczenia, a zgłoszonych w trakcie trwania okresu ubezpieczenia
  • wypadków wynikających z uprawniania sportów ekstremalnych (o ile nie zostało dokupione właściwe doubezpieczenie).
© ISIC Polska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie recode.pl