Ubezpieczenie w Polsce

Nie wybierasz się za granicę, ale chcesz być ubezpieczony od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków? Teraz możesz nabyć legitymację z ubezpieczeniem NNW w kraju.

Dla kogo ubezpieczenie nieszczęśliwych wypadków ?

Bez względu czy podróżujesz czy nie, nie zaszkodzi się ubezpieczyć. Nieszczęśliwy wypadek może przytrafić się każdemu, zarówno w czasie wyjazdów zagranicznych, jak i w miejscu zamieszkania. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w Polsce gwarantuje Twoja polisa zawarta w legitymacji.

Ubezpieczenie nieszczęśliwych wypadków jest dedykowane dla wszystkich osób, szczególnie polecamy je jako:

 • ubezpieczenie NNW student wymagane przez niektóre uczelnie podczas laboratoriów, praktyk bądź staży
 • ubezpieczenie NNW nauczyciel, którzy pragną większego bezpieczeństwa niż szkolna polisa grupowa
 • ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży,

Cena ubezpieczenia NNW wraz legitymacją ISIC bądź ITIC wynosi tylko 75 PLN

Gwarantem Ubezpieczenia NNW Polska jest a Wiener TU S.A. działające od przeszło 20 lat w naszym kraju. Ubezpieczyciel przykłada dużą wagę do zapewnienia wysokiego poziomu satysfakcji Klientów. Wysoką jakość obsługi gwarantują, częste wewnętrzne badania satysfakcji klientów.

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu NNW

 • trwały uszczerbek na zdrowiu - 20 000 PLN
 • śmierć będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku - 10 000 PLN
 • zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych - 4 000 PLN
 • dzienne świadczenie szpitalne - 40 PLN, od 1 do 60 dnia pobytu w szpitalu(minimum 10 dni)

Wyłączenia:

Odpowiedzialność Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group nie obejmuje następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia, transportu i innych usług określonych w umowie ubezpieczenia, które powstały z tytułu lub w następstwie m.in.:

 • Odszkodowanie nie przysługuje Ubezpieczonemu, w stosunku do którego istniały przeciwskazania lekarskie co do odbycia podróży zagranicznej, jeżeli to miało wpływ na powstałe zdarzenia objęteochrona ubezpieczeniową
 • w przypadku zdarzeń powstałych wskutek działania niezgodnego z prawem obowiązującym w kraju pobytu
 • w przypadku wszelkich zdarzeń powstałych przed datę rozpoczęcia okresu ubezpieczenia, a zgłoszonych w trakcie trwania okresu ubezpieczenia
 • wypadków wynikających z uprawniania sportów ekstremalnych (o ile nie zostało dokupione właściwe doubezpieczenie).

Postępowanie w razie wypadku na terenie Polski

Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

W razie nieszczęśliwego wypadku powstałego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej należy dokonać zgłoszenia szkody w Wiener TU S.A  telefonicznie pod nr +48 22 469 69 69 lub mailem na adres: kontakt@wiener.pl

© ISIC Polska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie recode.pl