Ubezpieczenie

Gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek robimy nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich zdarzeń losowych, czy też wypadków, możemy jednak postarać się zminimalizować skutki finansowe. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy pakiet różnorodnych ubezpieczeń, dołączonych do legitymacji.

Twoja legitymacja (w wersji z ubezpieczeniem) zapewnia Ci ochronę ubezpieczeniową za granicą (KL i NNW) oraz w kraju (NNW) w trakcie całego okresu swojej ważności!

Szczegóły ubezpieczenia w liczbach znajdują się w  Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w biurach wystawiających ISIC.

ASSISTANCE

ASSISTANCE
Pomoc finansowa udzielana za pośrednictwem Centrum Alarmowego Wiener TU S.A do 2000 EUR

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA (OC)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA (OC)
OC szkody osobowe do 30 000 EUR
OC szkody rzeczowe do 30 000 EUR

KOSZTY TRANSPORTU I REPATRIACJI

KOSZTY TRANSPORTU I REPATRIACJI
transport Ubezpieczonego z miejsca wypadku do najbliższej placówki medycznej do 50 000 EUR
transport Ubezpieczonego z zagranicy do Polski do 50 000 EUR

NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)

NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)
trwały uszczerbek na zdrowiu do 20 000 PLN
śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku do 10 000 PLN

KOSZTY RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA

KOSZTY RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA
koszty ratownictwa i poszukiwania Ubezpieczonego do 5 000 EUR

KOSZTY LECZENIA (KL)

KOSZTY LECZENIA (KL)
koszty leczenia szpitalnego do 50 000 EUR
(w przypadku ISIC 360 do 80 000 EUR)
koszty leczenia szpitalnego na terenie USA, Australii, Kanady i Japonii do 50 000 EUR
(w przypadku ISIC 360 do 100 000 EUR)
badania i zabiegi operacyjne do 50 000 EUR
badania i zabiegi ambulatoryjne oraz zakup niezbędnych środków opatrunkowych oraz środków pomocniczych zaleconych przez lekarza do 50 000 EUR
© ISIC Polska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie recode.pl